kontakt @
      strona główna | mapa ostrowa
Ryc.1
Kościół parafialny w Gorzycach Wielkich.
Fot. Ewa Chmielewska
Ryc. 2
Kościół parafialny Gorzyce Wielkie.
W głębi z prawej figura Salvatora Mundi dłuta Pawła Brylińskiego.
Fot. Ewa Chmielewska

GORZYCE WIELKIE      Na środku wsi Gorzyce Wielkie do 1939 roku stał potężny krzyż z datą 1817 r., który obecnie zdobi wieżę kościoła parafialnego. Program pasyjny wyrzeźbiony na drzewcu krzyża mógł być wzorem do naśladowania dla Pawła Brylińskiego, na szlaku którego znalazły się Gorzyce Wielkie. Pamiątką obecności Pawła Brylińskiego są rzeźby umieszczone w kościele: Chrystus Salvator Mundi, święty Józef z Dzieciątkiem oraz Chrystus Frasobliwy z kapliczki w Lamkach.
Z frontu kościoła krzyż z 1817 r. nieznanego twórcy. W podcieniach, z prawej strony, figura Salvatora Mundi.


Ryc. 3
Chrystus Frasobliwy z kapliczki w Lamkach, rzeźba Pawła Brylińskiego.
Fot. Ewa Chmielewska

Ryc. 4
Figura św. Józefa z Dzieciątkiem, rzeźbił Paweł Bryliński.
Fot. Ewa Chmielewska

Ryc. 5
Chrystus Salvator Mundi, rzeźbił Paweł Bryliński.
Fot. Ewa Chmielewska
copyright©2006 E.Chmielewska, D.Majchrzak