kontakt @
      strona główna | mapa ostrowa

LAMKI

      Przy drodze do Ostrowa w Lamkach, w szczerym polu stała niewielka kapliczka murowana z Maryj± Niepokalan±. Za figur± Matki Boskiej znajdowała się ledwie widoczna postać Chrystusa Frasobliwego. Mieszkańcy Lamek dbali o kapliczkę. Dziewczęta zanosiły kwiaty i ¶piewały pie¶ni. Pewnej nocy podczas okupacji Niemcy roztrzaskali kapliczkę do samych fundamentów. Rankiem mieszkańcy uprz±tnęli rumowisko - po kapliczce nie zostało ¶ladu. Pozbierane figury przechowano w domach przez czas okupacji. Po wojnie rzeĽbę Chrystusa Frasobliwego zaniesiono do ko¶cioła parafialnego w Gorzycach Wielkich, gdzie znajduje się do dzisiaj. Postać Chrystusa jest dziełem Mistrza z Masanowa.


Ryc.1
Chrystus Frasobliwy z kapliczki w Lamkach.
RzeĽba Pawła Brylińskiego.
Fot. Ewa Chmielewska

copyright©2006 E.Chmielewska, D.Majchrzak