kontakt @
      strona główna | mapa ostrowa
Ryc.1
Figura ¶w. Józefa z Dzieci±tkiem na kruchcie drewnianego ko¶ciółka
w Ołoboku.
RzeĽba Pawła Brylińskiego.
Fot. Ewa Chmielewska
OŁOBOK

    Na starym cmentarzu w Ołoboku, gdzie spoczywa Paweł Bryliński, znajduje się drewniany ko¶ciółek ¶w. Jana Chrzciciela (Ryc.1). Na kruchcie widoczna rzeĽba ¶w. Józefa z Dzieci±tkiem dłuta Pawła Brylińskiego (Ryc.2).


Ryc.2
Ko¶ciółek ¶w. Jana Chrzciciela na cmentarzu w Ołoboku.
Fot. Ewa Chmielewska
copyright©2006 E.Chmielewska, D.Majchrzak