kontakt @
      strona główna | mapa ostrowa
Ryc.1
Krzyż przydrożny z 1874 r.
fundacji gminy Pru¶lin.
RzeĽba Pawła Brylińskiego.
Rys. Wiktor Gosieniecki 1922 r.

PRU¦LIN

    W 1874 roku gmina Pru¶lin ufundowała rzeĽbiony słup oraz krzyż. Krzyż wyposażony był w rzeĽby figuralne i symboliczne przedstawiaj±ce dramat upadku człowieka i historię zbawienia. W±tek Męki Pańskiej oraz refleksja nad zbawczymi skutkami męki i ¶mierci Jezusa stanowiły podstawę programu ikonograficznego rzeĽb umieszczonych na krzyżu. W 1922 roku artysta - plastyk Wiktor Gosieniecki wykonał rysunek ołówkiem krzyża z rzeĽb± (Ryc.1). Rysunek ten ma charakter dokumentu, zawieraj±cego obja¶nienia.

    Podczas II wojny ¶wiatowej krzyż został zniszczony. Obecnie na jego miejscu stoi nowy krzyż z rzeĽb± Chrystusa Ukrzyżowanego wykonan± przez ostrowskiego rzeĽbiarza Zbysława Porankiewicza (1970 r.)(Ryc.2).

Paweł Bryliński był także twórc± rzeĽb w nieistniej±cej już kapliczce słupowej. Kapliczka z napisem: Fundacja gminy Pru¶lina. R. P. 1874 wyposażona była w figurę Chrystusa Pojmanego, postaci ¶w. Idziego, ¶w. Wawrzyńca i nieznanego ¶więtego z lewej. Fotografię słupa wykonała ok. 1910 r. Zofia Szembekówna (Ryc.3). Ze słupa uratowała się figura ¶w. Idziego (Ryc.4), któr± przymocowano do drzewca nowego krzyża (aktualnie zdjęta do renowacji).


Ryc.2
Nowy krzyż w Pru¶linie
z rzeĽb± Z. Porankiewicza (1970r.)
Fot. Ewa Chmielewska

Ryc.3
Kapliczka słupowa
Fot. Zofia Szembekówna ok. 1910r.

Ryc.4
Figura ¶w. Idziego , rzeĽbił Paweł Bryliński. Pru¶lin.
Fot. Ewa Chmielewska


    Na zbiegu ulic: ¦rodkowej i Olszynowej w Pru¶linie znajduje się murowana kapliczka postawiona w 1927r. z rzeĽb± Chrystusa Pojmanego.Ryc.7
Kapliczka z Chrystusem Pojmanym dłuta Pawła Brylińskiego, Pru¶lin.
Fot. Ewa Chmielewska

Ryc.5

Ryc.6
RzeĽba Chrystusa Pojmanego z kapliczki w Pru¶linie.
Fot. Ewa Chmielewska

copyright©2006 E.Chmielewska, D.Majchrzak