Szlak Pawła Brylińskiego
Zabytki sztuki ludowej na ziemi ostrowskiej

Der Weg von Pawel Brylinski
Sehenswurdigkeiten der Volkskunst in Ostrów Wielkopolski

The Trail of Pawel Brylinski
The Monuments of Folk Art in the Ostrow Area

kontakt @
Ubersetzung: Dominika Sadowska
Translation: Katarzyna Mruk
©2006 opracowanie merytoryczne:E.Chmielewska, opracowanie informatyczne:D.Majchrzak